Bavelselaan

Bewoner heeft een groenstrook aangeplant en onderhoudt deze sinds 2018