Allerheiligenweg

Een groep bewoners onderhoud een gerooide haag sinds 2012