Weimersedreef**

Vrijwilligers houden toezicht en onderhouden het terrein bij buitenbad De Kuil