Plantsoen

Bewoners onderhouden gezamenlijk de rhododendrons achter de woningen, sinds 2015