Veerdonk

Bewoners realiseerden eind 2020 een buurttuin.