Lange Bunder-Kerkepad

Bewoner onderhoudt de groenstrook naast de woning Lange Bunder 74, sinds 2014