Kloosterlaan

Het realiseren van 2 plantvakken in het trottoir, sinds eind 2019