Middachtenstraat

Een groep buurtbewoners onderhoudt het volkstuinencomplex sinds 2012