Grote Spie

Bewoners hebben een groenperk aangeplant en onderhouden deze sinds 2020