Cimburgalaan

Een groep buurtbewoners onderhoud het groen rond de mokkeboom sinds 2013