Balfortstraat

Bewoners hebben een beukenhaag geplant en onderhouden deze sinds 2013