Beekdal

Bewoner heeft beplanting aangelegd i.p.v. gras en onderhoudt dit sinds 2020