Dr. Kuyperstraat

Bewoners onderhouden zes boomspiegels en planten bloembollen op de bewonersdagen sinds 2015