Wilderen

Buurtbewoners hebben een pleintuintje aangelegd en onderhouden deze sinds 2017