Weilustlaan 166

Bewoner onderhoudt het groen bij de woning sinds 2015