Weilustlaan 117

Bewoner onderhoudt het groen voor de woning sinds 2016