Bergschot 174

Bewoner onderhoudt het groenperk sinds 2013