Bergschot

Bewoner onderhoudt een groenstrook sinds 2014