Lange Akker

Bewoners hebben een grasstrook veranderd in bloemenperk en onderhouden dit sinds 2019