Heesterbos - Korenbocht

Bewoners onderhouden sinds 2013 het door henzelf aangeplante groen en kindermoestuin rondom de speelplek. Ook realiseerden ze zelf een waterpomp.