Riezebospad

Bewoner onderhoudt de grasstroken aan het voetpad sinds 2012