Johan Willem Frisolaan

Bewoners van de Marijke Meustraat hebben in 2020 de groenstrook op het speelveld achter hun woningen met inheemse beplanting aangeplant en doen het onderhoud.