Jacob Romanstraat - Daniël Marotstraat

Bewoners van appartementencomplexen ruimen zwerfvuil op rondom complexen en onderhouden/legen 4 afvalbakken