Ernest Hendrickxstraat

Bewoners onderhouden samen de haag voor hun woningen sinds 2012