't Haantje

Bewoners onderhouden groenstrook voor de nrs. 5 en 7, sinds 2012