Lange Bunder

Zorginstelling onderhoudt de grasstrook voor Lange Bunder 5, sinds 2019