De Roy van Zuidewijnlaan

Een groep buurtbewoners onderhoudt het groen in het woonerf sinds 2014