De Roy van Zuidewijnlaan

Een groep buurtbewoners onderhoudt het groen in de straat sinds 2014